Lokalen

Lokalen

Förändrade tider medlemsöppet fr o m januari 2023

Viss förändring av tider för medlemsöppet våren 2023 har gjorts beroende på att vi har färre funktionärer (lokalvärdar) och att vi haft förre besökare under hösten.

Lokalen är som tidigare öppen varje onsdag kväll 1800 – 2100 med några undantag

 • den tredje onsdagen i månaden vi har eftermiddagsöppet 1400 - 1800 i stället för kvällsöppet
 • den sista onsdagen i månaderna jan – april har vi ”långöppet” 1400 – 2000
 • sista medlemsöppet är sista onsdagen i april – inget medlemsöppet i maj.

Inget söndagsöppet under våren.

Se lista med alla datum på hemsidan www.snbs.se/lokalen

En lokalvärd är på plats vid varje tillfälle för att hjälpa till.
Vi utgår ifrån att alla tar ansvar för att trängsel inte uppstår i datorrummet och att var och en tar hänsyn så att alla kan få tillgång till datorerna när det är många besökare.
Vi förutsätter att alla som kommer är vaccinerade och friska.

OBS! Bibiliotek finns i lokalen

Klicka här för att se bibliotekslistan

Nytt i biblioteket 2023-01-15

Nygammalt!

 • ”Historisk statistik för Sverige” del1 1720–1967
  Befolkningsstatistik för Sverige, viktigare huvuddata för längre tidsperioder i ett antal överskådliga tabeller på grundval av statistiskt material.
 • Några fler skrifter av Evert Wahlberg om sörmländska soldater och indelningsverket.
 • Grill, två band statistik över Indelningsverket.
 • Kompletterat Släktforskarförbundets årsböcker med två saknade årgångar, 2015 och 2016.

Nyinköp

 • Ny handbok; Cronberg, Gamla tiders sjukdomsnamn.
 • ”Tips och knep inför din släktforskning”, 26 utvalda artiklar från Släkthistoriskt forum.
 • ”Ansedelshäfte för nybörjare” ett hjälpmedel för dig som precis börjat forska.
  Vi visar ett exemplar, kan köpas från Rötter.

Ta en titt när du kommer till lokalen.

OBS!  Hjälpmedel installerade på datorerna

Klicka här för att se vilka

Senast installerat - dec 2021

Sveriges dödbok 8

Besöksadress

Strängnäsbygdens Släktforskarförening

c/o Studiefrämjandet

Källgatan 3A, ingång från gården, porten 3B

645 31 Strängnäs

Bibliotek

Hjälpmedel